Αρχική

Στο Λιμάνι. Τα χειμωνιάτικα μπλε του, όμοια με του καλοκαιριού...
Θεσσαλονίκη προς το Λιμάνι. Τα χειμωνιάτικα μπλε του, όμοια με του καλοκαιριού...