Αρχική

Grecidade III : διαδούμενος


Grecidade III : διαδούμενος, originally uploaded by Breixo Pazos.
QVOD spirat tenera malum mordente puella,
quod de Corycio quae uenit aura croco;
uinea quod primis cum floret cana racemis,
gramina quod redolent, quae modo carpsit ouis;
quod myrtus, quod messor Arabs, quod sucina trita,
pallidus Eoo ture quod ignis olet;
gleba quod aestiuo leuiter cum spargitur imbre,
quod madidas nardo passa corona comas:
hoc tua, saeue puer Diadumene, basia fragrant.
quid si tota dares illa sine inuidia?
Marcial - c.A.D. 40–c.A.D. 104

O arrecendo que exhala unha mazá ao mordela unha tenra rapaza,
o da brisa que ven do azafrán de Córico;
o da branca vide cando florecen os seu primeiros bacios;
o que despiden as herbas que unha ovella acaba de arrincar;
o dos mirtos, o do segador árabe, o do ámbar moido,
o que emite un pálido lume de incenso oriental;
o da terra tenramente regada pola choiva do verán,
o da coroa que cingiu unha húmida cabeleira de nardos:
todo isto, cruel neno Diadúmeno, exhalan os teus bicos.
¿Qué tería pasado se mos diras todos de boa gana?
Marcial - c.A.D. 40–c.A.D. 104

♫♪♫ Dulce Pontes y Giorgios Dallaras - O mare e tu ( Directo en el Odeon de Herodes Atico - Acropolis de Atenas ♫♪♫

Para Anabel, ela sabe polo qué.....