Αρχική

Ağaç... Dendro...Tree


Ağaç... Dendro...Tree, originally uploaded by arkeolog59.

Deniz Martı Ağaç Rüzğar

Deniz hoyrat, deniz dalgalı
Martılara kur yapıyor deniz
Martılar mutlu olmalı

Martı deniz, deniz martı

Rüzgarlar fırtına, rüzgarlar sakin
Ağaç dallarını yalıyor rüzgarlar
Ağaçların sevincini bilseniz

Rüzğar ağaç, ağaç rüzğar

Ben de sevinize tutsak olmak isterim
Rüzgarlar benim de gönlüme dolmalı
Ve deniz çılgın dalgalarıyla
Beni de boğmalı

Boğmalı yâr
Deniz martı, ağaç rüzğar
Rüzgar ağaç, martı deniz...

Mehmet Kındap