Αρχική

Γιάννης Ρίτσος :: 100 Χρόνια από την Γέννησή του


Να με θυμόσαστε – είπε. Χιλιάδες χιλιόμετρα περπάτησα
χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σε πέτρες κι αγκάθια,
για να σας φέρω ψωμί και νερό και τριαντάφυλλα.
«Επιλογικό»

Remember me - he said. Thousands of kilometers walked
without bread, without water, on rocks and thorns,
to bring you water and bread and roses.
«Options - Epilogiko»