Αρχική

Aλογάκι της Παναγίας - horse of Virgin Mary

Special thanks to Efi and Thano