Αρχική

Skyros Island :: Greece :: Central Aegean

[example-tech tutorial GR]


Αυτό είναι λοιπόν το οπτικό ζητούμενο.

ΕΡΩΤΗΜΑ :: ΠΩΣ ΘΑ συμπεριλάβω ένα Slideshow φωτογραφιών από το Flickr στον ιστοχώρο μου ?

Πολλές φορές τις φωτογραφίες που έχεις ανεβάσει στο Flickr, θα ήθελες να μπορούσες να τις παρουσιάσεις στον ιστοχώρο ή ιστολόγιο σου σε μορφή slideshow. Μπορεί να γίνει αυτό γρήγορα και απλά? Το συμπεριλαμβανόμενο slideshow στο σημείο που θέλεις θα είναι ένα δυναμικό αποτέλεσμα για τους αναγνώστες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι τα εξής :

1.Τοποθέτησε το παρακάτω απόσπασμα κώδικα στο σημείο της επιλογής σου.


2. Άλλαξε user_id από 654321@N00 στο δικό σου flickr id, το οποίο μπορείς να βρεις με το idgettr. Αντικατέστησε επίσης την παράμετρο myTag με το tag των φωτογραφιών που θέλεις να εμφανισθούν.

3. Άλλες παράμετροι που μπορεί να χρησιμοποιήσεις είναι:

* contacts=
* text=
* tag_mode=
* favorites=
* group_id=
* frifam=
* nsid=
* single=
* firstIndex=
* set_id=
* firstId=

και αυτές υπάρχουν καταγεγραμμένες στα χαρακτηριστικά των Flickr API. Εάν θέλεις να χρησιμοποιήσεις επιπλέον κάποια από αυτές τις παραμέτρους μην ξεχνάς να τις συνδέσεις συνεχόμενα και μέσα στα διπλά quotes με(&).

Εάν θέλεις να χρησιμοποιήσεις έναν άλλο τύπο slideshow, δοκίμασε στο Diego’s pictobrowser.

Όλα τα παραπάνω βασίστηκαν σε μία ιδέα του PaulStamatiou. Thanks Paul.