Αρχική

Sun ( autumn ) - Ηλιος ( φθινόπωρο )


2 οC outside.. missing the sun..! This sun...

Mε 2 βαθμούς έξω.. μου λείπει ο ήλιος! Αυτό ο ήλιος!