Αρχική

Γέφυρα στον Γουαδαλκιβιρ - Bridge over Guadalquivir

Την φωτογραφία αυτή έβγαλα φέτος τον Αύγουστο στην Σεβίλλη.