Αρχική

Βουκαμβίλια ~ Bougainvillea


Bουκαμβίλια ~ Bougainvillea...

" κι όταν έρθει ο χειμώνας..
κι όταν έρθει ο χειμώνας "

photo: Horace!