Αρχική

Αλέξανδρος ο Μέγας - Alexander the Great

Αρχαίος Βασιλιάς και Στρατηλάτης: Την ιστορική του κληρονομιά τη διεκδικούν δύο χώρες. Μόνο σε μία όμως πραγματικά ανήκει. Το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου στην παραλία Θεσσαλονίκης.

Ancient King and military Commander: Two countries claim ownership of his historical heritage. But in fact, it belongs to only one. The statue of Alexander the Great on the seafront of Thessaloniki, Greece.


by Zorba The Greek