Αρχική

Shibumi, η ηθελημένα μειωμένη ομορφιά - an understated beauty

Απόδοση στα Ελληνικά ενός αποσπάσματος από το εξαιρετικό βιβλίο Shibumi του Trevanian... η συνέχεια στο ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΔΡΟΜΟ