Αρχική

Free Burma!Δύο παιδιά, κάπου στη μακρινή Μπούρμα (ή Μιανμαρ, ή Βιρμανία) της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η δημοκρατία της χώρας βρίσκεται στο εκτελεστικό απόσπασμα. Το ίδιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού της.