Αρχική

Burning....


....sun

photo: horace, Καλαμάτα- Στην λίμνη Καδούλα, Πολυλίμνιο.