Αρχική

New-Poverty in Athens - Billionaires in China - Νεόπτωχοι στην Αθήνα - Κούληδες στη Κίνα

Αν η μισή καρδιά μου βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα..όπου:
"..το 50% του πληθυσμού βιώνει υψηλό βαθμό δυσκολίας στην ικανοποίηση των βασικών του αναγκών και αναγκάζεται να καταφύγει στο δανεισμό από τις τράπεζες μέσω καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών
.."
...η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται όπου:
"Μόνο το 2006, οι δισεκατομμυριούχοι στην Κίνα διπλασίασαν τις περιουσίες τους"... η συνέχεια στο ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΔΡΟΜΟ**** English version by Babel Fish Translation (AltaVista)
New-Poverty in Athens - Billionaires in China
Doctor, if the half heart for me is found here :
".. 50% of population experiences high degree of difficulty in the satisfaction of his basic needs and it is forced to resort to the lending from the banks via consuming loans and credit cards.." ...
other half in China is found where: "Only in 2006, the billionaires in China doubled their fortunes"... the continuity in CUTTING STREET