Αρχική

Behind the clouds... -Πίσω απο τα σύννεφα...

.


today's ( mobile) photo by Νεραϊδόνα...the sun is shining.

...υπάρχει, πάντα, ένας λαμπερός ήλιος .
.