Αρχική

Dutch Week ... 24-30 Sep 2007

Dutch Week .... 24-30 Sep 2007The idea began from one travelling quiz Natassa and developed in a hommage in Holland. The alone restriction is each one us write his experiences with his styl. All faithful (participating or readers) you arrive.
The ONE World waits for from the friends and his members they deposit their own Dutch photographic experience... nahames nakanamoko it registered and inaugurated the Dutch week with a astonishing photograph and opinion for the Dutch way of life..."The dam of Amstel".
Naturally freely can somebody posting any other subject... (En version SYSTRAN)


Η ιδέα ξεκίνησε από ένα ταξιδιωτικό quiz της Natassa και εξελίχθηκε σε ένα αφιέρωμα στην Ολλανδία. Ο μόνος περιορισμός είναι ο καθένας μας να γράψει τις εμπειρίες του με το δικό του στυλ. Όσοι πιστοί (συμμετέχοντες ή αναγνώστες) προσέλθετε.

Το ONE World περιμένει από τους φίλους και τα μέλη του να καταθέσουν την δική τους Ολλανδική φωτογραφική εμπειρία ... ¨Ηδη ο
nahames nakanamoko καταχώρησε και εγκαινίασε τη Ολλανδική εβδομάδα με μία εκπληκτική φωτογραφία και άποψη για τον Ολλανδικό τρόπο ζωής "Το φράγμα του Amstel".

Φυσικά ελεύθερα μπορεί κάποιος να αναρτήσει και οποιοδήποτε άλλο θέμα...