Αρχική

Clouds and Sea (Siviri Halkidiki)

Πριν ξεσπάσει η καταιγίδα Σάββατο πρωί (30-06-07 1035)...
Σίβιρη Χαλκιδική
Την αμέσως επόμενη στιγμή βουτιά με την Αναστασία ...