Αρχική

50% clouds - 50 % sun

Η μέρα ξεκίνησε με ταξίδι προς Σίβιρη. (από Θεσσαλονίκη).
Ποτέ δεν το περίμενα να πέσω στην μάχη του ήλιου με τα σύννεφα... . Ξέφυγα από την Καλιθέα και αντί να στρίψω για Σίβιρη την κυνηγούσα περί τα 10 Κm.
Άξιζε το κόπο...